Σφικτοπλεγμένο Dyneema 100% με τεράστιες αντοχές σε δύναμη θραύσης καθώς και σε τριβές, ιδανικό για δετές καμπάνες. 

 

Διαθέσιμα πάχη:

1,8mm X 310Kgr

2,0mm X 350Kgr